Daoïstische levenskunst volgens Zhuangzi en Laozi:

De vlucht van de Pengvogel en het levenbrengende water,

18 t/m 24 april 2021 op Kreta

Deze week is een combinatie van de week 'Levenskunst volgens Laozi' en 'De Pengvogel van Zhuangzi'. Deze laatste cursus stond in 2020 geprogrammeerd maar moest twee keer vanwege covid-19 problemen verplaatst worden.
Tijdens deze week gaan we, aan de hand van twee befaamde sleutelmotieven, de Pengvogel van Zhuangzi en het water van Laozi, in detail bekijken wat deze rijke wijsgerige thema’s ons kunnen leren over daoïstische levenskunst. De leidraad van de week is, zoals in al onze Tao-cursussen: uit je hoofd komen en in je lichaam landen, loslaten en opengaan. Met Woei-Lien zullen we ons grondig in de oorspronkelijke teksten verdiepen, en onder leiding van Robert-Jan gaan we lichaam en geest losmaken met gevariëerde oefeningen uit het traditionele Chinese lichaamswerk. Tevens zullen we in groepsgesprekken van gedachten wisselen over de mogelijke relevantie van de oude daoïstische levenskunst voor het moderne leven.

Laozi (ook bekend als Daodejing) en Zhuangzi zijn wereldberoemd als de twee grote grondteksten van het vroege daoïsme (ca. vierde eeuw-derde eeuw v. Chr.). Niemand weet wie Laozi en Zhuangzi waren, en misschien hebben ze wel nooit bestaan. De teksten die hun naam dragen zijn compilaties: verzamelingen van notities die door de eeuwen heen werden opgetekend door beoefenaren van een oude levenskunst die gewijd was aan innerlijke zelfcultivering. Vergevorderde beoefenaren van deze levenswijze werden “meesters” genoemd, en zij leidden leerlingen op die, na een leven van intensieve oefening, ook op hun beurt weer leerlingen konden aannemen.

Wat was de aard van deze levenskunst? Er is niets over bekend buiten datgene wat er in Laozi en Zhuangzi over wordt gezegd, en dat is niet heel veel. We weten wel dat ze hun leerweg aanduidden als “het leven voeden” (yang sheng), en uit de teksten blijkt, dat deze weg was gebaseerd op meditatieve inkeer. Het doel van deze inkeer was niet, om jezelf permanent af te zonderen van de menselijke gemeenschap en de natuur, maar juist om alle innerlijke blokkades op te ruimen die je contact met de natuur blokkeren, en een helder inzicht in de wereld der mensen in de weg staan. De leerling ontdekte dat hij, door zijn eigen projecties en fixaties los te laten, weer open ging naar de grote stroom des levens waar zijn leven altijd al onderdeel van was. En vanuit deze openheid, het hernieuwde contact met wat Zhuangzi “het Onuitputtelijke” noemt, kon hij zich op een niet-oordelende manier leren verhouden tot zichzelf, de natuur en de wereld der mensen, vrij en zonder beklemming.

Een dergelijke zelftransformatie vindt natuurlijk niet plaats van de ene dag op de andere. De denkbeelden, oordelen en emoties die maken dat we meestal in een eigen, begrensde voorstellingswereld leven, zijn gewoonlijk heel stevig verankerd. We hebben ze opgedaan gedurende vele jaren, onder invloed van onze eigen, uiteraard begrensde, cultuur en gemeenschap, en het duurt ook weer vele jaren om een vrije verhouding tot dit alles te verwerven. Op deze oefenweg zijn er immers vele vormen van weerstand te overwinnen, zowel interne als externe.

In het lange openingsverhaal van Zhuangzi wordt de levensweg verbeeld als de reis van een reusachtige vogel, genaamd Peng. Deze vertelling wordt alom geprezen als prachtige literatuur, maar het is in feite een beknopte samenvatting van de wijsgerige principes die ten grondslag liggen aan de daoïstische levenskunst. Zo ontmoet Peng allerlei vormen van weerstand, maar in plaats van zich daardoor te laten neerdrukken, maakt hij gebruik van die weerstand om zijn eigen koers te volgen, en op te stijgen naar de blauwe hemel.

Laozi gebruikt eveneens een schat aan beelden om te laten zien hoe je het hoofd kunt bieden aan weerstand, en je eigen richting te volgen op de levensweg. Een heel bekend beeld is dat van het water. Het water, aldus Laozi, doet goed aan alles wat leeft door omlaag te stromen. Zo omzeilt het alle weerstand, om tot de diep liggende wortels van het leven door te kunnen dringen, die het voedt en verzorgt op onbaatzuchtige wijze.

Nu lijken deze twee sleutelmotieven elkaar tegen te spreken: de Pengvogel van Zhuangzi vliegt omhoog, en het water dat Laozi zo lief heeft stroomt omlaag. Maar allebei illustreren ze de meest wezenlijke principes van de daoïstische levenskunst. Hoe kan dat? Omdat deze verschillende motieven in feite twee kanten belichten van één en dezelfde medaille: wie omhoog kan vliegen als Peng, en tegelijkertijd omlaag kan stromen als water, belichaamt de essentie van de daoïstische levenskunst. In deze cursus gaan we bekijken waarom dat zo is.

Meer informatie »

 

ISVW Zomerweek 'Tao en Qigong' 28 juli t/m 1 augustus 2021

De intensieve ISVW zomerweek “Tao & qigong” vond eerder plaats in 2017, 2018, 2019 en 2020, en wordt vanwege groot succes voor de vijfdekeer gehouden van 28 juli t/m 1 augustus 2021. 

Tijdens deze summerschool nemen we u mee op een verdiepingsreis in de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan.

In de daoïstische levenskunst van Laozi en Zhuangzi staat niet het intellect, maar het lichaam centraal: het innerlijke lichaam wijst de weg naar innerlijke balans, en bereidt voor op de actieve levensvoering in de maatschappij die wuwei wordt genoemd.

Wuwei betekent niet ‘niet-handelen’, zoals zo vaak wordt gedacht, maar trefzeker handelen vanuit een ervaring van openheid en ruimte. Het verwijst naar het vermogen om in alle omstandigheden te handelen op een manier die zo precies, accuraat en proportioneel is, met zoveel gratie en finesse, dat men zijn doelen bereikt zonder onnodige frictie te veroorzaken, en daarmee zijn levensenergie (qi) te verkwisten. De cultivering van het innerlijke lichaam draait om qi-oefeningen die het gevoel voor de speel- en ademruimte in elke situatie vergroten, en het vermogen trainen om de eigen levensenergie efficiënt te beheren.

Deze zomerweek is gewijd aan vier thema’s rond de levenskunst van wuwei. Elk thema zal worden behandeld vanuit twee invalshoeken: eerst zal Woei-Lien de teksten behandelen waarin het thema ter sprake komt, en vervolgens zullen we, onder begeleiding van Robert-Jan, ervaren wat het innerlijke lichaam ons over dit thema leert. Hij zal ons hiertoe zowel individuele als partner-oefeningen aanreiken uit traditioneel Chinees lichaamswerk zoals qigong en taijiquan. De tijd zal ongeveer half-om-half worden verdeeld over tekstlezing en lichaamswerk.

Meer informatie »

 

Workshops uit het verleden:

Om een indruk te geven van de mogelijkheden m.b.t. workshops onderstaand een aantal workshops uit het verleden.

 

Spijsvertering Qigong: Zaterdag 19 oktober 2013 

Op zaterdag 19 oktober wordt in de Vrijplaats in Leiden het Fair Food Feast georganiseerd.

Voor meer informatie over het Fair Food Feast, zie de uitnodiging. Tijdens het Fair Food Feast wordt door Robert-Jan Schippers van de Taijiquan Academie een 'Spijsvertering Chi Kung' verzorgt. 

Datum: zaterdag 19 oktober 2013

Tijd: het Fair Food Feast is vanaf 13:00 uur. De Chi Kung is waarschijnlijk tussen 14:00 en 17:00  uur.

Vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36, 2312 TX Leiden

 

Workshop Xingyiquan: Zondag 10 november 2013 

Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven van Xingyiquan. De vijf basis technieken van xingyiquan worden behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. 

Datum: zondag 10 november 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 17 november 2013

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 17 november 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Spijsvertering Qigong: zondag 17 november 2013

De Qigong richt zich met name op het voorkomen en oplossen van problemen bij de spijsvertering. Door beoefening van de Qigong worden de interne organen, betrokken bij de spijsvertering gemasseerd waardoor de doorstroom van energie, en daarmee de spijsvertering verbetert.

De workshop duurt drie uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Massage van de interne organen;

2. Gezondheidsmassage technieken;

3. Spijsverteringsproblemen verhelpen.

Datum: zondag 17 november 2013

Tijd: 13:30 - 16:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Shen Zhuang: zondag 15 december 2013

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Xing Shen Zhuang van professor Wang Ting Jun behandeld.

Datum: zondag 15 december 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop dim-mak: zondag 2 februari 2014

Tijdens deze workshop worden de beginselen van dim-mak, het gebruik van vitale punten uitgelegd. Tevens worden applicaties behandeld vanuit de Yang stijl Taijiquan. 

Datum: zondag 2 februari 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Yi Nei Gong: zondag 2 maart 2014

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zondag 2 maart 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop ontspanningsoefeningen: zondag 9 maart 2014

Tijdens deze workshop worden ontspanningsoefeningen behandeld.

Datum: zondag 9 maart 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Reeling Silk: zondag 16 maart 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Reeling Silk behandeld.

Datum: zondag 16 maart 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 23 maart 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 17 november 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Shen Zhuang: zondag 6 april 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Xing Shen Zhuang van professor Wang Ting Jun behandeld.

Datum: zondag 15 december 2013

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 1 juni 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 1 juni 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xingyiquan: Zondag 29 juni 2014

Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven van Xingyiquan. De vijf basis technieken van xingyiquan worden behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. 

Datum: zondag 29 juni 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Breedzwaard: zondag 20 juli 2014

Tijdens deze workshop wordt de Breedzwaard vorm uit de Yang stijl behandeld.

Datum: zondag 20 juli 2015

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Zwaard: Zondag 27 juli 2014

Tijdens deze workshop wordt de zwaard vorm (twee snijdend zwaard) uit de Yang stijl behandeld. 

Datum: zondag 27 juli 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Xingyiquan: Zondag 9 november 2014 

Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven van Xingyiquan. De vijf basis technieken van xingyiquan worden behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. 

Datum: zondag 9 november 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 23 november 2014

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 23 november 2014

Tijd: 9:30 - 12:30 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop ontspanningsoefeningen: zaterdag 14 februari 2015

Tijdens deze workshop worden ontspanningsoefeningen behandeld.

Datum: zaterdag 14 februari 2015

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75

  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Yi Nei Gong: zaterdag 21 maart 2015

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zaterdag 21 maart 2015

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Ji Bal: zondag 12 april 2015

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Tai Ji Bal behandeld.

Datum: zondag 12 april 2015

Tijd: 9:00 - 12:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Reeling Silk: zaterdag 23 mei 2015

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Reeling Silk behandeld.

Datum: zaterdag 23 mei 2015

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 Workshop Xing Yi Nei Gong: zondag 25 september 2016

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zondag 25 september 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Tai Chi Waaier: zondag 6 november 2016

Tijdens deze workshop wordt de Tai Chi Waaier vorm van Wang Yen Nien uit de Yang stijl behandeld.

Datum: zondag 6 november 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Pushing-Hands: zondag 4 december 2016

Tijdens deze workshop wordt een set van tien Tui Shou oefeningen behandeld van Nigel Sutton.

Datum: zondag 4 december 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Chan Yuan Gong, Six combination harmony: zondag 22 januari 2017

Tijdens deze workshop de Qigong Chan Yuan Gong, six combination harmony behandeld..

Datum: zondag 22 januari 2017

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop dim-mak: zondag 12 maart 2017

Tijdens deze workshop worden de beginselen van dim-mak, het gebruik van vitale punten uitgelegd. Tevens worden applicaties behandeld vanuit de Yang stijl Taijiquan. 

Datum: zondag 12 maart 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Zhineng Body & Mind: zondag 7 mei 2017

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zondag 7 mei 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €47,- inclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Tai Chi Waaier: zondag 15 oktober 2017

Tijdens deze workshop wordt de Tai Chi Waaier vorm van Wang Yen Nien uit de Yang stijl behandeld.

Datum: zondag 15 oktober 2016

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xing Yi Nei Gong: zaterdag 11 november 2017

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld: de Xing Yi Nei Gong set van Wang Lian Yi.

Datum: zaterdag 11 november 2017

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Xing Shen Zhuang: zondag 10 december 2017

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Xing Shen Zhuang van professor Wang Ting Jun behandeld.

Datum: zondag 10 december 2017

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Reeling Silk: zaterdag 13 januari 2018

Tijdens deze workshop wordt de Qigong Reeling Silk behandeld.

Datum: zaterdag 13 januari 2018

Tijd: 13:00 - 16:0 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

Workshop Xingyiquan: Zaterdag 10 februari 2018 

Tijdens deze workshop wordt een introductie gegeven van Xingyiquan. De vijf basis technieken van xingyiquan worden behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. 

Datum: zaterdag 10 februari 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

  

Workshop dim-mak: zondag 11 maart 2018

Tijdens deze workshop worden de beginselen van dim-mak, het gebruik van vitale punten uitgelegd. Tevens worden applicaties behandeld vanuit de Yang stijl Taijiquan. 

Datum: zondag 11 maart 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

  

Thinking Planet 21 april 2018, TivoliVredenburg Utrecht

Workshop Qigong door Robert-Jan Schippers

Voor wie aan den lijve wil ervaren hoe qi-geleiding in zijn werk gaat, geeft Robert-Jan Schippers, specialist in qigong en taijiquan, aansluitend aan de lezing van Dr. Woei-Lien Chong een speciale workshop. Dr. Woei-Lien Chong zal in haar lezing in gaan op de wijze waarop de filosofie en levenskunst van Laozi en Zhuangzi nauw samengaan met een oefenpraktijk rond qi-meditatie. Tijdens deze speciale qigong workshop wordt dit verder uitgewerkt door middel van praktische qigong oefeningen.

Meer informatie »

 

Workshop Zhineng Body & Mind: zondag 15 april 2018

Tijdens deze workshop wordt een Qigong behandeld:Zhineng Body & Mind..

Datum: zondag 15 april 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Pushing-Hands: zondag 20 mei 2018

Tijdens deze workshop wordt een set van tien Tui Shou oefeningen behandeld van Nigel Sutton.

Datum: zondag 20 mei 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

 

Workshop Chan Yuan Gong, Six combination harmony: zondag 10 juni 2018

Tijdens deze workshop de Qigong Chan Yuan Gong, six combination harmony behandeld.

Datum: zondag 10 juni 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

 

  

ISVW Zomerweek 'Tao en Qigong' 25 t/m 29 juli 2018

De intensieve ISVW zomerweek “Tao & qigong” vond voor het eerst plaats in 2017, en wordt vanwege groot succes voor de tweede keer gehouden op 25 t/m 29 juli 2018. 

Op basis van haar boek Filosofie met de vlinderslag zal Woei-Lien Chong passages over meditatie bespreken uit de Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van het daoïsme. Robert-Jan Schippers heeft een programma voor u in petto met gevarieerde ontspanningsoefeningen en lichaamswerk uit Chinese qigong-tradities, om meer licht te werpen op de mogelijke betekenis van deze passages.

 Meer informatie »

 

 

Workshop Tai Chi Waaier: zondag 9 september 2018

Tijdens deze workshop wordt de Tai Chi Waaier vorm van Wang Yen-Nien behandeld. Deze waaier vorm heb ik geleerd van Meester Hervé Marest die deze door heeft gekregen van Meester Wang Yen-Nien zelf. De waaier vorm is samengesteld door Meester Wang Yen-Nien en is gebaseerd op de Yang stijl. De stijl van Wang Yen-Nien wordt Yangjia Michuan Taijiquan genoemd. Voor een uitvoering van deze waaier vorm zie de video van Meester Hervé Marest.

Meer informatie over Wang Yen-Nien kun je vinden via deze link.

Datum: zondag 9 september 2018

Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Prijs: €30,- exclusief BTW.

Als u geen waaier heeft kunt u een waaier bestellen via de Taijiquan Academie. De extra kosten hiervoor zijn ongeveer €10,-  tot €15,-. Als u een waaier wilt bestellen geef dit dan op bij de inschrijving (minimaal een week van tevoren). Betalen kan contant op de dag van de workshop.  

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden (minimd

  Route en meer informatie »

 

 

Vijf dierenspel 'Five animal frolics' 19/01/2019, 16/02/2019, 16/03/2019, 13/04/2019, 18/05/2019

Tijdens vijf achtereenvolgende workshops wordt het vijf dierenspel of de 'Five animal frolics' behandeld. 

De worshops kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. 

Om een beeld van deze qigong te krijgen zie de Five animal frolics van Wu Qin Xi Prof. Yu Dinghai.

We behandelen achtereenvolgens:

- Tijger  op 19/01/2019;
- Hert op 16/02/2019;
- Beer 16/03/2019;
- Aap 13/04/2019;
- Vogel 18/05/2019;

Elk van deze diervormen werkt op een orgaan. Naast de bewegingen wordt ook de interne werking en de martiale principes behandeld. 

Prijs: per workshop €30,- exclusief BTW., prijs voor 5 workshops €120,- exclusief BTW.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u de factuur met het totaalbedrag van de workshop.De factuur dient twee weken voor aanvang van de workshop te worden voldaan.

Kaasmarktschool 75  Kaasmarktschool   

  Koppenhinksteeg 13, 2312 HX Leiden

  Route en meer informatie »

   

TAO: filosofie aan den lijve 21 t/m 27 april 2019 op Kreta

Tijdens deze week zal niet alleen de geest, maar vooral ook het lichaam onze gids zijn naar het ontwikkelen van wuwei, de levenshouding van openheid en wakker aanpassingsvermogen. Deze week is een samenwerking tussen Evdaimonia, Dr. Woei-Lien Chong en de Taijiquan Academie en wordt gehouden op het prachtige eiland Kreta. Deze week is geschikt voor iedereen die zowel interesse heeft in Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van de daoïstische filosofie, als in het beoefenen van traditioneel Chinees lichaamswerk.

 Meer informatie »

ISVW Zomerweek 'Tao en Qigong' 10 t/m 14 juli 2019

De intensieve ISVW zomerweek “Tao & qigong” vond eerder plaats in 2017 en 2018, en wordt vanwege groot succes voor de derde keer gehouden op 10 t/m 14 juli 2019. 

Tijdens deze summerschool nemen we u mee op een verdiepingsreis in de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan.

Volgens het daoïsme bezitten we behalve een fysiek lichaam ook een innerlijk, energetisch lichaam, dat fungeert als sensorium van de ruimte, en als graadmeter van onze levensenergie. Als we ons lichaam niet van binnenuit kunnen voelen, zijn we niet alert op het onnodig weglekken van levensenergie als gevolg van overmatig piekeren en turbulente emoties, en merken we de speel- en ademruimte in het leven niet op. Tijdens deze zomerweek gaan we contact maken met het innerlijk lichaam, om te ontdekken hoe dit ons kan helpen bij het vinden van balans en gezondheid te midden van de drukte van alledag. Samen met dr. Woei-Lien Chong lezen we teksten uit Laozi en Zhuangzi over de rol van het innerlijk lichaam, en onder de deskundige begeleiding van Robert-Jan Schippers gaan we oefeningen doen in qigong en ander traditioneel Chinees lichaamswerk.

 Meer informatie »

 

Grote denkers in de oosterse filosofie 19 t/m 23 augustus 2019

Tijdens deze summerschool nemen we u mee op een verdiepingsreis in de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan en andere grote denkers uit de Oosterse filosofie. In het programma verzorgt Dr. Woei-Lien Chong een lezing op dinsdag 20 augustus om 14:30 uur over Daoïsme: Laozi en Zhuangzi. Om 20:00 uur die dag geef ik een oefensessie qigong 'Daoïsme in de praktijk'.  

ISVW Zomerweek 'Tao en Qigong' 8 t/m 12 juli 2020

De intensieve ISVW zomerweek “Tao & qigong” vond eerder plaats in 2017, 2018 en 2019, en wordt vanwege groot succes voor de vierde keer gehouden van 8 t/m 12 juli 2020. 

Tijdens deze summerschool nemen we u mee op een verdiepingsreis in de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan.

In de daoïstische levenskunst van Laozi en Zhuangzi staat niet het intellect, maar het lichaam centraal: het innerlijke lichaam wijst de weg naar innerlijke balans, en bereidt voor op de actieve levensvoering in de maatschappij die wuwei wordt genoemd.

Wuwei betekent niet ‘niet-handelen’, zoals zo vaak wordt gedacht, maar trefzeker handelen vanuit een ervaring van openheid en ruimte. Het verwijst naar het vermogen om in alle omstandigheden te handelen op een manier die zo precies, accuraat en proportioneel is, met zoveel gratie en finesse, dat men zijn doelen bereikt zonder onnodige frictie te veroorzaken, en daarmee zijn levensenergie (qi) te verkwisten. De cultivering van het innerlijke lichaam draait om qi-oefeningen die het gevoel voor de speel- en ademruimte in elke situatie vergroten, en het vermogen trainen om de eigen levensenergie efficiënt te beheren.

Deze zomerweek is gewijd aan vier thema’s rond de levenskunst van wuwei. Elk thema zal worden behandeld vanuit twee invalshoeken: eerst zal Woei-Lien de teksten behandelen waarin het thema ter sprake komt, en vervolgens zullen we, onder begeleiding van Robert-Jan, ervaren wat het innerlijke lichaam ons over dit thema leert. Hij zal ons hiertoe zowel individuele als partner-oefeningen aanreiken uit traditioneel Chinees lichaamswerk zoals qigong en taijiquan. De tijd zal ongeveer half-om-half worden verdeeld over tekstlezing en lichaamswerk.