Taijiquan voor de cognitie
linked infacebook

Nieuwsbrief april 2017

Kort geleden werd mijn aandacht getrokken door een onderzoek naar de effecten van taijiquan op het cognitieve vlak. In een recente 40 weken durende studie met 120 niet demente senioren ('randomized controlled trial') werden twee groepen vergeleken. Eén groep zonder interventie en één groep die taijiquan beoefende. De eerste groep vertoonde een verkleining van het brein die gebruikelijk is bij personen tussen de 60 en 70 jaar. De tweede groep vertoonde een toename in brein volume. Afgenomen testen op het gebied van geheugen en het denken vertoonden eveneens een hogere score bij deze groep. De conclusie van het onderzoek was dat het regulier beoefenen van taijiquan het brein volume doet toenemen en het cognitieve vermogen van ouderen verbetert. Meer informatie kun je vinden in het artikel.

De 'Chinese Peasants and Workers Democratic Party' (CPWDP) stelt voor om Tai Chi toe te voegen aan de 'UNESCO World Intangible Cultural Heritage List'. Het CPWDP roept op tot het vestigen van een nationaal Tai Chi center en de introductie van Tai Chi en martial arts bij universiteiten en medische onderzoekscentra. Ze beogen hiermee een toename te bereiken van het wetenschappelijk onderzoek naar Tai Chi. Meer informatie kun je vinden in het artikel.

In deze nieuwsbrief een artikel over het gebruik van klanken en een overzicht van de eerstvolgende opleidingen en workshops. Veel leesplezier!