Het waarnemen van je omgeving
linked infacebook

Nieuwsbrief april 2016

Op 10 maart verscheen het artikel: ‘Tai Chi Beneficial for Heart Conditions’. Volgens dit artikel kan Tai Chi de gezondheid verbeteren van mensen die een beroerte hebben gehad, of last hebben van een hartziekte of hoge bloeddruk.

Op 11 maart jl. ontving ik onderstaande berichten:
• Gefeliciteerd, Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) heeft zojuist Taijiquan voor therapeuten voor onbepaalde tijd erkend als bij- en nascholing.
• Gefeliciteerd, Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) heeft zojuist Blokkades voorkomen en verhelpen voor onbepaalde tijd erkend als bij- en nascholing.
De NVST is een beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken.

De opleiding Qigong voor therapeuten van de Taijiquan Academie was al eerder erkend voor leden van de NVST als bij- en nascholing. Nu zijn ook de opleidingen Taijiquan voor therapeuten en Blokkades voorkomen en verhelpen erkend!

Voor Taijiquan, maar ook voor andere vechtkunsten, is het van belang dat je je gewaar bent van je omgeving. Het waarnemen van je omgeving met een perifere blik kan hierbij helpen. In deze nieuwsbrief een artikel over perifeer waarnemen en een overzicht van de eerstvolgende opleidingen en workshops. Veel leesplezier!