Taijiquan voor de gezondheid
linked infacebook

Nieuwsbrief juni 2014

De interesse voor Taijiquan ter bevordering van de gezondheid krijgt steeds meer aandacht. De aandacht ging tot voor kort grotendeels uit naar de effecten van Qigong en Taijiquan bij ouderen. De universiteit van Fujian is nu een onderzoek gestart naar de positieve effecten bij studenten, genaamd: ‘The effectiveness of Tai Chi on the physical and psychological well-being of college students: a study protocol for a randomized controlled trial’. Voor meer info zie het complete artikel.

Goed om te zien dat het beoefenen bij jongeren nu ook aandacht krijgt. Jong geleerd is ten slotte oud gedaan. Als je al op jongere leeftijd begint en dit vol houdt zal dit ongetwijfeld bijdragen tot het bereiken van een hogere leeftijd en vooral, dankzij de preventieve werking van Qigong en Taijiquan in een betere gezondheid.

Een ander recent onderzoek betrof de relatie tussen het beoefenen van Qigong en vermoeidheid bij hemodialyse patiënten. De uitkomsten van het onderzoek zijn zoals ik verwacht had. Het blijft echter een goede zaak dat de positieve effecten ook wetenschappelijk worden onderzocht en aangetoond. Zie de link voor het complete artikel.Ook voor fibromyalgie zijn de eerste resultaten, volgens een ander recent onderzoek, positief. Nader onderzoek wordt aanbevolen.

In de maanden juni en juli zijn er weer diverse cursussen te volgen. Op dinsdag 3 en vrijdag 6 juni starten we met een nieuwe cursus: ASSjezetegenkomt. Tijdens deze cursus leer je beter omgaan met mensen die een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebben. De training is gebaseerd op verhalen van ervaringsdeskundigen, begeleiders en orthopedagogen die zich hebben gespecialiseerd in deze doelgroep. Het is een zeer interactieve training, bedoelt voor therapeuten die meer inzicht willen krijgen in personen met een vorm van Autisme. Accreditatie voor deze cursus is aangevraagd bij Zhong. Meer info, zie ASSjezetegenkomt.
De cursus wordt gegeven door Paula Zandstra. Paula Zandstra is ervaringsdeskundige op het gebied van Autisme. Ik ben blij dat ik met Paula samen mag werken om Autisme meer onder de aandacht te brengen.

Op zondag 29 juni wordt de workshop Xingyiquan gegeven. Tijdens deze workshop worden de vijf basis technieken van Xingyiquan behandeld: metaal, water, hout, vuur en aarde. In deze nieuwsbrief staat een artikel met een introductie van deze vijf elementen en de zes harmonieën. Tevens staat in deze nieuwsbrief een overzicht van de volgende opleidingen en workshops.

Tot slot is er op zondag 13 juli van 9:00 tot 12:00 uur de mogelijkheid om kennis te maken met de Taijiquan Academie en vragen te stellen over de cursussen en de mogelijkheden tijdens de open ochtend. Voor meer informatie en aanmelden zie de home pagina.

Veel leesplezier!