De dood van Hundun
linked infacebook

Uit: Zhuangzi, hoofdstuk 7

De god van de zuidelijke zeeën was “Onbesuisd”, de god van de noordelijke zeeën was “Onbezonnen”. De god van het centrum [zhongyang 中央] was Hundun. Onbesuisd en Onbezonnen ontmoetten elkaar vaak op Hundun’s gebied, en Hundun ontving hen zeer goed. Onbesuisd en Onbezonnen maakten een plan hoe ze Hundun voor zijn werkzaamheid konden belonen. Ze zeiden: “Ieder mens heeft zeven openingen om mee te zien, horen, eten en ademen. Hij alleen heeft er geen. Laten we proberen ze in hem te boren.” Iedere dag boorden ze er een. Op de zevende dag was Hundun dood.

 

Door Woei-Lien Chong werd de volgende toelichting gegeven tijdens de lezing:

Het woord hundun verwijst naar de “ongedifferentieerde oerdimensie”.
De onbepaalde zone buiten ruimte en tijd waar al het bepaalde uit is voortgekomen, en dat steeds als dragende dimensie aanwezig blijft.
In het Kantonnees wordt dit woord ongeveer uitgesproken als wantan.

Wantan soep is erg lekker, en bestaat uit een samenstelling van verschillende ingrediënten. Juist die verscheidenheid van ingrediënten met ieder hun eigen karakteristieke smaak en substantie is bepalend voor deze (oer)soep.

 

Onbesuisd en onbezonnen handelen komt voort uit het niet gewaar zijn van de eigen aard van datgene dat je ontmoet, het verabsoluteren van stellige opvattingen.

 

De wijze mens daarentegen handelt bezonnen, terughoudend, omzichtig, vanuit het besef van de breekbaarheid van de concrete situatie.
Hij/zij laat bij al het handelen de speelruimte, de communicatieruimte zoveel mogelijk intact.
Zo ondersteunt en voedt hij/zij het proces des levens, zoals het water: verkwikkend, onopvallend, onbaatzuchtig.

 

Normaliter reageren we echter vaak onbesuisd en onbezonnen.
Op een stimulus volgt een respons. De respons is vaak een automatisme. We denken hier niet over na.

 

Tijdens de lezing legde Lien uit dat er ook zoiets bestaat als een ‘Open midden’.
In plaats van direct te reageren (respons) op een stimulus, kunnen we ook in het 'Open midden' blijven voordat we reageren.

 

Uitdrukkingen voor deze beweging zijn:
• de pas inhouden;
• terughoudendheid;
• aandachtig zijn;
• omzichtig zijn;
• geduld oefenen;
• je op de achtergrond houden;
• niet haantje de voorste willen zijn;
• je voortbewegen als over dun ijs;
• je gedragen als een gast;
• vergeten.

 

Ik hoop dat je hierdoor bent geïnspireerd om op zoek te gaan naar dit ‘Open midden’. In het boek van Woei-Lien Chong ‘Filosofie met de vlinderslag’ kun je nog veel meer inspiratie opdoen. Je kunt het boek direct bestellen bij uitgeverij Damon.

 

Mocht je daar allemaal geen behoefte aan hebben dan wens ik je veel succes met het onbesuisd en onbezonnen gaten boren!

 

Noot1: Dit verhaal staat in Hoofdstuk 7 van Zhuangzi. Zie Schipper, 2007, pp. 130-131; Ransdorp, 2007, p. 169; Watson, 1968, pp. 134-136.
Noot2: Met dank aan Lien van Woerkom voor de sheets en het verhaal van de dood van Hundun. Misinterpretaties en onjuistheden zijn geheel voor mijn rekening.