Onderzoek vitaliteit bij ouderen
linked infacebook

De universiteit van Leiden wil een onderzoek uitvoeren naar vitaliteit bij ouderen. De opzet van het onderzoek betreft een ‘randomized controlled trial’. Van een groep deelnemers, in de leeftijd boven de 55 jaar, worden random twee groepen samengesteld. Eén groep doorloopt een les programma van twintig lessen Taijiquan. Een tweede groep doorloopt een ander, afwijkend, lesprogramma. De details van het afwijkende programma moeten nog worden vastgesteld. Om dit onderzoek uit te voeren heeft de Universiteit van Leiden de Taijiquan Academie gevraagd om een programma te ontwikkelen voor het les programma Taijiquan. De Taijiquan Academie heeft positief op dit verzoek gereageerd.

 

Het onderzoek wordt vanuit de Universiteit van Leiden uitgevoerd door de sectie Cognitieve Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Naast vitale aspecten zal vooral worden gekeken naar de invloed op de cognitieve aspecten van de deelnemers die het Taijiquan programma doorlopen.

 

Het lesprogramma bestaat uit twintig lessen. In deze twintig lessen worden Qigong oefeningen en een deel van de solo vorm aangeleerd. Daarnaast wordt in de lessen veel aandacht besteed aan de Taijiquan principes, zoals ontspanning, een goede houding enz. Vanuit de Universiteit was de eis dat de lessen on-line te volgen waren. Hiervoor zijn vele opnames gemaakt. De bedoeling is dat de deelnemers gedurende circa 10 weken twee maal per week een les Taijiquan volgen. Gedurende de proefperiode worden hiervan de effecten gemeten.

 

Persoonlijk geloof ik niet dat een on-line les een echte les kan vervangen. Bij Taijiquan en Qigong heeft veel ook te maken met gevoel en daarvoor is persoonlijke interactie nodig. Iedereen is anders. Om Taijiquan en Qigong te leren hebben de meeste mensen gedetailleerde aanwijzingen nodig van een goede leraar, die één op één gegeven worden. Film materiaal kan wel ondersteunend zijn. Het kan dienen als geheugen steuntje en je kunt vaker zelf thuis oefenen met behulp van het film materiaal.

Daarnaast is een periode van twintig lessen erg kort om het effect te meten. In zo’n korte periode zal het merendeel van de deelnemers niet veel verder komen dan het uitvoeren van de oefeningen op een min of meer gymnastische wijze. De echte positieve aspecten van Qigong en Taijiquan zullen zich naar mijn verwachting pas openbaren na een aantal jaren van beoefening. Helaas hebben de meeste onderzoeken een kortere looptijd. Van studenten, promovendi en professoren wordt nu eenmaal verwacht dat ze binnen enkele maanden afstuderen, promoveren of nieuwe artikelen publiceren.

 

Waarom zou je dan überhaupt meewerken aan zo’n onderzoek? Wat mij betreft zijn daarvoor verschillende redenen: er wordt film materiaal ontwikkeld dat goed in te zetten is ter ondersteuning van reguliere lessen; er wordt een wetenschappelijk verantwoord onderzoek uitgevoerd naar de positieve aspecten van Taijiquan en het is zeer waarschijnlijk dat er op basis van het onderzoek een vervolg onderzoek wordt gestart.

 

Wat mij betreft is dit onderzoek een stap om de positieve aspecten van Taijiquan wetenschappelijk aan te tonen. Ik hoop dat dit onderzoek aanleiding geeft tot meer onderzoeksvragen en vervolg onderzoeken om de toegevoegde waarde van Taijiquan wetenschappelijk aan te tonen.

 

Het onderzoek start naar verwachting begin maart 2015.
Heb je interesse om deel te nemen aan het onderzoek, of ken je mensen in je directe omgeving die hieraan deel willen nemen? Stuur dan een e-mail naar .