Corporate Tai Chi
linked infacebook

 

Volgens een onderzoek uitgevoerd door TNO in 2010 bedroegen de verzuimkosten in Nederland ruim 12,6 miljard euro. Dit betreft dan alleen nog maar de kosten van het daadwerkelijk afwezig zijn, dus exclusief aanvullende kosten zoals productiviteitsverlies, verloren orders/klanten, kosten van vervanging enz. Momenteel wordt veelal een gemiddelde gehanteerd van €250,- aan kosten voor de werkgever per dag dat een medewerker ziek is. Hierin zijn dan de loondoorbetaling, arbodienstverlening, productie verlies en vervangingskosten meegenomen. Een gemiddeld bedrijf van 100 werknemers, uitgaande van 228 werkdagen en een ziekteverzuim van 5%, is dan zo’n €285.000,- per jaar kwijt.

 

 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke ziekmelding is er echter vaak al een periode waarin mensen zich minder ‘lekker’ voelen en minder productief zijn. Gevolg hiervan is vaak een daling van de productiviteit, het optreden van fouten, productie verstoringen enz. Vermoedelijk zijn de berekende kosten van verzuimpreventie maar een deel van de daadwerkelijke kosten. Hoe zou het zijn als iedereen gezond, met volle energie en aandacht zijn of haar werkzaamheden uit zou voeren?

 

 

Iedereen wil natuurlijk het liefst gezond, productief en gemotiveerd zijn werkzaamheden uitvoeren.
Als je dat zou bereiken zal het verzuim percentage in de richting van 0% komen. De vraag is hoe bereik je dat? Laten we eens kijken naar de oorzaken van verzuim en wat er voor nodig is om deze oorzaken weg te nemen.

 

In het rapport van TNO worden de belangrijkste oorzaken van verzuim genoemd. Ik beperk me tot verzuim dat geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door werk. Hier kan immers op het werk wat aan gedaan worden. Verzuim veroorzaakt door de thuis situatie, privé omstandigheden of andere invloeden zijn vaak moeilijker te beïnvloeden en heb ik daarom buiten beschouwing gelaten.

 

 

Volgens het onderzoek van TNO is de top 5 van klachten die leiden tot verzuim en werk gerelateerd zijn als volgt:
1. Conflict op het werk;
2. Psychische klachten, overspannenheid, burn-out;
3. Klachten nek, schouders, armen, polsen, handen;
4. Rugklachten;
5. Vermoeidheid of concentratie problemen.
Andere klachten zijn: huidklachten, klachten heup, benen knieën en voeten, klachten oren of ogen, hoofdpijn, klachten hart en vaatstelsel, klachten luchtwegen, klachten in verband met zwangerschap, klachten buik, maag of darmen, griep of verkoudheid en overige klachten.

 


Als we er voor kunnen zorgen dat de oorzaken voor verzuim sterk verminderen zal er minder verzuim voorkomen. Dat kan helaas niet in alle gevallen. Zo zijn conflicten op het werk niet in alle gevallen te vermijden. Dat is zelfs niet gewenst. Een conflict geeft immers ook een mogelijkheid om zaken duidelijker te maken en leidt vaak tot verbeteringen of nieuwe inzichten. Wat wel mogelijk is, is er voor te zorgen dat er beter met conflicten wordt omgegaan. Klachten over de luchtwegen kunnen ontstaan door de omgeving waarin het werk is gehuisvest, bijvoorbeeld in een gebied met veel lucht verontreiniging. Verhuizen naar een ander kantoorpand zou dan een oplossing kunnen zijn, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk of gewenst. Wat wel mogelijk is, is om door gerichte oefeningen te zorgen dat de ademhaling en het immuunsysteem verbeterd, zodat de klachten van de luchtwegen afnemen of zelfs verdwijnen.

 

 

Om de oorzaken van verzuim te bestrijden zijn door de Taijiquan Academie verschillende programma’s ontwikkeld. Deze programma’s combineren de beste trainingsmethoden uit de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG), zoals Qigong, Taijiquan, en andere interne kunsten gebaseerd op meer dan 20 jaar studie en onderzoek.


Er zijn drie corporate programma’s ontwikkeld:
• Corporate Tai Chi;
• Corporate Chi Kung;
• Corporate Stretch;

 

Deze programma’s richten zich op een bestrijding van alle werk gerelateerde oorzaken van verzuim. De aanpak is hierbij verschillend:
• Corporate Tai Chi is gebaseerd op Tai Chi of Tai Ji;
• Corporate Chi Kung is gebaseerd op Chi Kung of Qigong;
• Corporate Stretch is gebaseerd op stretch technieken afkomstig uit de interne kunsten.
De keuze voor één van deze drie programma’s hangt voornamelijk af van de voorkeur. Het beoogde doel en het gewenste resultaat zijn voor alle drie de programma’s hetzelfde.

 

 

Naast bovenstaande programma’s zijn er nog een viertal programma’s ontwikkeld die zich richten op de top 5 van oorzaken van verzuim:
• Corporate Conflict;
• Corporate Relax;
• Corporate Back Office;
• Corporate Energy.

 

In deze programma’s worden oefeningen aangeleerd die zich richten op één of twee van de top 5 oorzaken van verzuim.
• Corporate Conflict richt zich op het beter leren omgaan met conflicten;
• Corporate Relax bevat voornamelijk ontspanningsoefeningen gericht op het voorkomen en verhelpen van psychische klachten, overspannenheid, burn-out, vermoeidheid en concentratie problemen.
• Corporate Back Office bevat voornamelijk oefeningen gericht op het voorkomen en verhelpen van klachten aan de rug, nek, schouders, armen, polsen en handen.
• Corporate Energy richt zich, net als het Corporate Relax programma op het voorkomen en verhelpen van psychische klachten, overspannenheid, burn-out, vermoeidheid en concentratie problemen. Het verschil met het Corporate Relax programma is, dat dit programma bestaat uit meer fysieke en energie opwekkende oefeningen.

 

 

Wil je meer weten over deze programma’s? Check de website! Hierop is meer aanvullende informatie gepubliceerd over deze programma’s.