Principes bij het trainen van Dim-Mak
linked infacebook

De meeste mensen die, na jarenlang een bepaalde martiale kunst te hebben beoefend voor het eerst in aanraking komen met Dim-Mak neigen ernaar om hun manier van trainen tot op dat moment af te doen als onjuist en onnodig. Sommigen zullen zelfs zo ver gaan dat ze het bestaan van vitale punten gaan ontkennen, immers door het bestaan van vitale punten te erkennen geven ze toe aan het feit dat ze jarenlang op een onzinnige manier getraind hebben en hun tijd hebben verknoeid. Niets is echter minder waar.
Alles wat je geleerd hebt in de beoefening van je martiale kunst is nog steeds van toepassing bij het beoefenen van Dim-Mak.
Ten aanzien van het trainen van Dim-Mak technieken  zijn nog de volgende extra principes te onderscheiden:

 

1. Val meerdere punten op dezelfde meridiaan aan.
Met dit principe wordt bedoeld dat op dezelfde meridiaan de punten in volgorde worden aangevallen. Vaak wordt begonnen bij een punt in de extremiteiten (armen/benen) en geëindigd bij een punt op het hoofd of het lichaam van de tegenstander.

 

2. Val zowel Yin als Yang aan.
Iedere meridiaan is ofwel Yin ofwel Yang.
Als vuistregel kan hiervoor worden gehanteerd dat beide zijden van het lichaam dienen te worden aangevallen, iets dat je tijdens een training, ter voorkoming van blessures nooit moet doen!

 

3. Val de punten aan volgens de destructieve cirkel.
Zorg ervoor dat het wapen waarmee je een punt aanvalt voldoet aan de destructieve cirkel. Als je bijvoorbeeld galblaas 20 aanvalt, element hout, val dit dan aan met metaal, bijvoorbeeld door een ‘metaal hand’ te maken. Volgens de destructieve cirkel beheerst metaal hout door het te hakken.

 

4. Maak gebruik van 'heavy hands'.
Het vastzetten van een techniek aan het eind, zoals dat bij veel externe stijlen wordt getraind, is niet de bedoeling. De techniek moet dwars door het doel heen gaan, en dus niet precies op het doel eindigen. Het idee van ‘heavy hands’ helpt beoefenaars van de externe stijlen om dit te bereiken. Door nadruk op ontspanning tijdens de Taijiquan training ontstaat als vanzelf het idee van ‘heavy hands’.

 

5. Train je technieken op snelheid en flow.
De manier waarop je traint bepaalt hoe je in de praktijk zult handelen. Snelheid en flow zijn hierbij belangrijk.

 

6. Maak gebruik van meerdere technieken achter elkaar.
Door meerdere technieken te raken wordt het effect groter. Zo kan een goed opgebouwde combinatie van 3 technieken een knock-out of erger veroorzaken. Een bijkomend voordeel van het gebruik van meerdere technieken is dat niet iedere techniek raak of perfect hoeft te zijn. Tevens moet je je training toespitsen op de wijze waarop je zult moeten reageren in een reële gevecht situatie, want zoals je je lichaam en geest hebt getraind zal je reageren. Behalve dat een techniek wellicht zijn doel kan missen reageert niet iedereen gelijk op een aanval naar een specifiek punt. De reactie kan heftig of minder heftig zijn, afhankelijk van de persoon. Een reden te meer dus om gebruik te maken van meerdere technieken achter elkaar.

 

7. Maak gebruik van de onbalans van je tegenstander.
Hier kan worden gesproken over drie soorten van onbalans:
- onbalans van het lichaam;
- onbalans van de energie;
- onbalans van de geest.
Onbalans van het lichaam kan het eenvoudigst worden bereikt door je tegenstander omver te duwen of te trek¬ken. Door het oefenen van pushing hands worden we als Taijiquan beoefenaars uiterst bedreven in deze vorm van onbalans.
Door meerdere punten te raken raakt de energie van je tegenstander in onbalans. Dit betekent vaak ook een fysieke onbalans. Als je bijvoorbeeld slaat op Long 5/Dikke darm 10 betekent dit dat je tegenstander door zijn knieën gaat en zijn  hoofd van je af of naar je toe slaat. Je hebt hiermee tevens bereikt dat je tegenstander uit balans is. Als je echter bijvoorbeeld een rechte stoot weert met je linkerhand en direct met je rechterhand Kringloop 6 raakt, betekent dit niet een fysieke onbalans maar wel een energetische. Onbalans van de geest ontstaat door de verwarring die je bij je tegenstander zaait.

 

8. Ken je technieken.
Het is niet noodzakelijk om iedere vitaal punt te kennen. Door het uitvoeren van je techniek op de juiste delen en op de juiste manier zal het gewenste resul¬taat bereikt worden. Kennis van vitale punten is dan nog slechts een verklaring waarom de techniek werkt.

 

9. Hou je principes in ere.
Zoals al eerder gezegd: als de basis van je martiale kunst ontbreekt en je niet met de juiste 'mind' traint is het trainen van vitale punten weinig zinvol. Dit is verge¬lijkbaar met het trainen van een pasgeborene voor de 100 meter sprint (en hij/zij kan nog niet eens kruipen!). Kennis en het trainen van Dim-Mak moeten dan ook gezien worden als extra aanvulling op je training, de laatste aanvulling om je martiale kunst te completeren.

 

Wil je meer weten over deze principes en hoe je deze toe kunt passen?
Vraag dan naar de workshop Dim-Mak.