Corporate Relax
linked infacebook

Overzicht

Overzicht

Het Corporate Relax programma richt zich met name op verzuimpreventie als gevolg van oorzaak nummer 2 en 5 uit de top 5 van werk gerelateerd verzuim. De op één na belangrijkste oorzaak van werk gerelateerd verzuim zijn psychische klachten, overspannenheid en burn-out. Het programma richt zich op het voorkomen van uitval en verzuim als gevolg hiervan en tevens in het voorkomen van vermoeidheid en concentratie problemen.