Corporate Conflict
linked infacebook

Overzicht

Overzicht

Het Corporate Conflict programma richt zich met name op verzuimpreventie als gevolg van conflicten op het werk. Conflicten op het werk zijn de hoofdoorzaak van werk gerelateerd verzuim. Het voorkomen van conflicten is niet altijd mogelijk en zelfs niet gewenst. Doordat conflicten ontstaan komt men vaak tot betere inzichten, ideeën en oplossingen. Het is wel mogelijk om beter om te gaan met conflicten als deze zich voordoen. In ons Corporate Conflict programma wordt hiervoor een model voor conflicten behandeld dat de basis vormt voor het programma.